Informace k novému zákonu o zdravotnických prostředcích

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o možnostech získání informací k novému zákonu o zdravotnických prostředcích.  

V souvislosti s účinností nového zákona o zdravotnických prostředcích (zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „NZP“) informujeme, že v současné době probíhá ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) přechod na nové agendy, které Ústav v oblasti zdravotnických prostředků od 1. 4. 2015 vykonává.  

Vaše případné dotazy je možné zasílat na e-mailovou adresu: legislativa.szp@sukl_cz. Odpovědi budou následně odesílány na e-mailovou adresu tazatele v nejbližší možné době.

Nejčastější dotazy k NZP naleznete zde.

 

Sekce zdravotnických prostředků
10. 4. 2015