Informace k aktuálnímu stavu Registru zdravotnických prostředků

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZČR)a Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS) informují veřejnost o aktuálním stavu Registru zdravotnických prostředků.  

„Technickou podporu RZPRO zajišťuje od 1.2.2017 Ústav zdravotnických informací a statistik ČR (dále jen „ÚZIS“) , kam můžete směřovat případné dotazy týkající se technické podpory aplikace, prostřednictvím emailu helpdesk.registry@uzis_cz nebo telefonicky na telefonní číslo +420 222 269 999.“

25. 10. 2017
Sekce zdravotnických prostředků

 

Registr zdravotnických prostředků (dále jen „RZPRO“) je informační systém veřejné správy určený zejména ke shromažďování údajů o zdravotnických prostředcích uvedených a dodaných na trh v ČR.

V souvislosti se změnou legislativy je fungování „nového“ RZPRO připraveno k datu 1. 4. 2015. Poté bude zahájena migrace dat z MZČR tak, aby veškeré informace od oznamovatelů, kteří splnili svou oznamovací povinnost k 31. 3. 2015, byly převedeny do nového RZPRO. K této migraci dat stanovuje zákon lhůtu až 3 měsíce. Ukončení migrace dat je však plánováno do konce dubna tohoto roku.

Po dobu migrace dat (tedy v předpokládaném časovém úseku 1. 4. – 30. 4. 2015) neumožňuje technické nastavení zpřístupnění registru žadatelům. V této době budou osobám, které splnily oznamovací povinnost dle zákona č. 123/2000 Sb., rozesílány přístupové údaje do systému RZPRO.

Technickou podporu aplikace zajišťuje Koordinační středisko pro rezortní zdravotnické a informační systémy (dále jen „KSRZIS“), kam můžete směřovat případné dotazy týkající se technické podpory aplikace, prostřednictvím emailu helpdesk.registry@ksrzis_cz nebo telefonicky na telefonní číslo +420 261 092 462.

Veřejná část „původního“ RZPRO zůstává dostupná, ale pouze s daty, jejichž poslední aktualizace proběhne 1. 4. 2015.

Nová veřejná část RZPRO bude přístupná od 1. 5. 2015 na adrese www.rzpro.cz.

Po dobu migrace dat (časový úsek 1. 4. – 30. 4. 2015) lze vystavit certifikát volného prodeje (FSC) na základě řádně splněné oznamovací povinnosti v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto certifikáty bude vystavovat Ministerstvo zdravotnictví na základě zaslané žádosti v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Kontaktní osobou pro oblast certifikátů volného prodeje je Mgr. Kateřina Pavlíková, odbor farmacie MZČR, e-mail: katerina.pavlikova@mzcr_cz, kterou můžete v případě dotazů kontaktovat.

Dotazy veřejnosti k  nové agendě SÚKL je možné zasílat na adresu: legislativa.szp@sukl_cz, v předmětu „Dotaz k NZP“. Odpovědi na otázky budou postupně zveřejňovány na webu Ústavu.

V případě změn budou regulované subjekty informovány prostřednictvím webových stránek.

27. 3. 2015
Sekce zdravotnických prostředků

Registr zdravotnických prostředků, 11.06.2015

Dnem 1. 5. 2015 byl spuštěn nový Registr zdravotnických prostředků (dále jen „RZPRO“), který je informačním systémem veřejné správy určeným zejména ke shromažďování údajů o zdravotnických...