Zařízení transfuzní služby a krevní banky

SÚKL dozoruje postupy prováděné v souvislosti s odběrem, vyšetřením, zpracováním, skladováním a distribucí lidské krve a jejích složek, transfuzních přípravků a surovin z lidské krve a jejích složek k zajištění jejich jakosti a bezpečnosti. SÚKL dozoruje postupy prováděné v souvislosti s výdejem transfuzních přípravků a zajištěním požadavků na sledovatelnost. Součástí této činnosti je vydávání povolení k výrobě transfuzních přípravků a surovin pro další výrobu. SÚKL zajišťuje dohled nad hemovigilancí.  

Obecné informace Vám rádi zodpoví pracovníci informačního střediska

Přehled zdravotnických zařízení zajišťující činnost krevní banky

Přehled zařízení transfuzní služby, kterým byla povolena výroba transfuzních přípravků a surovin pro další výrobu

Jak postupovat při žádosti o konzultaci