ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o povolení/změnu povolení k výrobě TP a surovin pro další výrobu

Žádost o povolení nebo o změnu povolení k výrobě transfuzních přípravků a surovin pro další výrobu v zařízení transfuzní služby

 

VYR-29  Žádost o povolení/změnu v povolení k výrobě transfuzních přípravků a surovin z krve nebo jejích složek pro další výrobu                                                                                            

Dotazník ZTS

               

Správní poplatek

Úhrada správního poplatku se provádí dle pokynu SÚKL UST-29.

S-009     Žádost o povolení či změnu povolení k výrobě v zařízení transfuzní služby                            2000,-

 

Náhrady výdajů

Úhrady náhrad výdajů se provádí dle pokynu SÚKL UST-29.

I-019

Žádost o povolení výroby TP a surovin pro další výrobu v ZTS nebo o změnu povolení výroby TP a surovin pro další výrobu s kontrolou 

(výroba TP a surovin pro další výrobu)

64800,-
I-020

Žádost o povolení výroby TP a surovin pro další výrobu v ZTS nebo o změnu povolení výroby TP a surovin pro další výrobu s kontrolou 

(samostatné odběry krve nebo jejích složek bez dalšího zpracování a/nebo výroba plné krve pro autotransfuzi)

43650,-
I-021

Žádost o povolení výroby TP a surovin pro další výrobu v ZTS nebo o změnu povolení výroby TP a surovin pro další výrobu s kontrolou 

(za každé další místo výroby v rámci jednoho povolení)
11925,-
I-022 Žádost o povolení výroby TP a surovin pro další výrobu v ZTS nebo o změnu povolení výroby TP a surovin pro další výrobu bez kontroly 14625,-


Platby se provádí pomocí Formuláře žádosti spojené s placením náhrad výdajů za odborné úkony prováděné na žádost a úhradou správních poplatků, který je dostupný na stránkách SÚKL. 

Pro platbu Správního poplatku vyberte: Správní poplatky/Výroba/S-009, pro Úhradu náhrad výdajů vyberte: Náhrady výdajů/Inspekce, distribuce/I-019 až I-022.