Žádost EDQM o vyplnění dotazníku

SUKL jako kompetentní autorita ČR pro zařízení transfuzní služby byl požádán MZ ČR (na žádost EDQM) o rozeslání dotazníku jednotlivým zařízením transfuzní služby.   

Na základě vyhodnocení dat získaných z dotazníku připraví EDQM workshop v rámci konference „Sharing best practices: quality risk management, change control, validation and qualification in Bes” https://www.edqm.eu/en/events/sharing-best-practices-quality-risk-management-change-control-validation-and-qualification

Dotazník (viz https://www.surveymonkey.com/r/GPG-survey)

je určen jednotlivým zařízením transfuzní služby a je zaměřen na implementaci pokynu Komise (EU) a EDQM: „Good Practice Guidelines for Blood Establishments Required to Comply with Directive 2005/62/EC“ (GPG), který vstoupí v platnost 15.02.2018 na základě směrnice Komise (EU) 2016/1214 ze dne 25. července 2016, kterou se mění směrnice 2005/62/ES, pokud jde o standardy a specifikace systému jakosti pro transfuzní zařízení.

(text GPG viz https://www.edqm.eu/sites/default/files/goodpracticeguidelines-19th_edition_guide_preparation_use_qa_blood_components-december2016.pdf )

Implementace GPG do legislativy ČR v současné době probíhá.