Upozornění na nutnost posouzení rizika přenosu COVID-19 při darování lidské krve a jejích složek

SÚKL upozorňuje na informace zveřejněné na webových stránkách European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), které se týkají doporučení ECDC k posouzení rizika možného přenosu COVID-19 při darování lidské krve a jejích složek.  

Bližší informace naleznete na https://www.ecdc.europa.eu/en.

SÚKL doporučuje Zařízením transfuzní služby zohlednit posouzení výše uvedeného aktuálního rizika při hodnocení zdravotní způsobilosti dárců k odběru krve a jejích složek.

Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů

19.03.2020