ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application

4th Edition  

SÚKL upozorňuje na nové 4. vydání „Guide to the quality and safety of tissues and cells” (2019), které je v elektronické verzi bezplatně dostupné na webových stránkách European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM):

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http 3A__www.edqm.eu_freepub&d=DwIFaQ&c=8NwulVB6ucrjuSGiwL_ckQ&r=4tdvnbOZ0eeu1IiXwcIM3kZZ1Ve4t9TDupbKOH5lTVFqgKgDunN71Q23lxfPbm7i&m=YNrj-wRUbWU8rTo_pO3P_zTv9issyJpFdjoXL-An3Ho&s=caGe8yhjYSoPGn-FbNpKyIlZcvbVCvXyqHS_XS6Irho&e.

 

Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů

20.09.2019