ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Doporučení předsednictva Národní transfuzní komise Ministerstva zdravotnictví a Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP ze dne 3. dubna 2023

SÚKL informuje, že ke dni 03.04.2023 byl na webových stránkách MZ zveřejněn  seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka  

https://www.mzcr.cz/seznam-evropskych-zemi-nebo-oblasti-jejichz-navsteva-je-duvodem-k-docasnemu-vyrazeni-z-darcovstvi-krve-pro-riziko-prenosu-infekce-virem-zapadonilske-horecky-na-cloveka-5/

Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů

04.04.2023