ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP ze dne 11.04.2022

SÚKL informuje, že ke dni 11.04.2022 byl na webových stránkách MZ zveřejněn seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka.  

https://www.mzcr.cz/seznam-evropskych-zemi-nebo-oblasti-jejichz-navsteva-je-duvodem-k-docasnemu-vyrazeni-z-darcovstvi-krve-pro-riziko-prenosu-infekce-virem-zapadonilske-horecky-na-cloveka-4/ 

Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů

27.04.2022