Závěr hodnocení přínosů a rizika léčby rosiglitazonem a pioglitazonem

25. 10. 2007

Doplnění informací k používání rosiglitazonu, 30.01.2008

EMA doporučuje pozastavení registrací pro přípravky obsahující rosiglitazon, 23.09.2010

Přípravky k léčbě diabetu 2. typu Avandia, Avandamet a Avaglim budou staženy z trhu

Sdělení SÚKL ze dne 16.12.2010, 16.12.2010

Stažení léčivých přípravků Avandamet a Avandia z úrovně zdravotnických zařízení.