ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výpadky léků

Držitelé rozhodnutí o registraci mají dle zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, povinnost oznamovat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) uvedení, přerušení či ukončení a následné obnovení dodávek léčivého přípravku na český trh.

V databázi níže můžete vyhledat všechny léčivé přípravky, u kterých bylo ze strany držitelů některé z výše uvedených typů hlášení podáno.

Přerušení dodávek zpravidla souvisí s výrobními potížemi (např. nedostatečná výrobní kapacita, potíže s dodáním suroviny apod.), logistickými problémy či s obchodním rozhodnutím držitele.