ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Úprava datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ

Zejména v souvislosti s právě přijímanou technickou novelou zákona č. 48/1997 Sb., zákona o veřejném zdravotním pojištění dochází k úpravě datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ.  

Tzv. technická novela (zákon č. 298/2011 Sb.) zákona o veřejném zdravotním pojištění zavádí předběžnou vykonatelnost rozhodnutí vydaných ve správních řízeních zahájených od 1. 12. 2011. To znamená, že od doručení takových rozhodnutí bude platit výše maximální ceny a úhrady bez ohledu na to zda následně bude nebo nebude podáno ve věci odvolání. Ústav proto doplňuje příznak X značící předběžnou vykonatelnost výše maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady do polí LEG_CP, LEG_JUHR1, LEG_JUHR2, LEG_JUHR3. Bude-li podáno odvolání a ministerstvo takové rozhodnutí zruší, budou maximální cena nebo výše a podmínky úhrady zrušeny ke dni vykonatelnosti rozhodnutí ministerstva. Na základě této skutečnosti bude k témuž datu (vždy 1.den v měsíci) v seznamu zrušena maximální cena či výše a podmínky úhrady daného léčivého přípravku označeného symbolem X.

Toto nové datové rozhraní vstupuje v účinnost v návaznosti na účinnost zákona č. 298/2011 Sb., tj.  od 1. 12. 2011

 

Oddělení datové podpory
1. 11. 2011