ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění SÚKL ze dne 27.8.2009

Zbývá poslední měsíc pro zaslání příspěvků do veřejné konzultace EMEA k nové politice transparentnosti  

V červnu tohoto roku otevřela Evropská léková agentura veřejnou konzultaci k  problematice transparentnosti. Pro tento účel zveřejnila svůj návrh nové politiky transparentnosti. Zájemci mají poslední měsíc k zaslání svých příspěvků, konzultace bude uzavřena dne 25. září 2009. 

 

Od začátku svého působení pracuje Evropská léková agentura (dále jen „agentura") na zlepšování transparentnosti svých aktivit. Návrh politiky transparentnosti, který agentura vypracovala a předložila veřejnosti, poprvé souhrnně popisuje vizi své otevřenosti vůči laické i odborné veřejnosti. 

 

Návrh politiky si za cíle vytyčuje následující: 

  • i) učinit každodenní aktivity transparentnějšími 

V rámci tohoto cíle agentura opětovně posoudí stávající poměr mezi transparentností a ochranou informací spadajících do obchodního tajemství. Nadto se ale agentura bude snažit nastavit proaktivnější přístup k odtajňování informací o vědeckém posuzování léčiv. Tyto zpřístupněné informace mají pak zainteresovaným subjektům pomoci lépe pochopit, jak agentura funguje a jak dosahuje svých vědeckých závěrů. 

  • ii) posílit interakci agentury a zainteresovaných osob, zejména pacientů a zdravotníků 

Již existující spolupráce by měla být dále rozvinuta s tím, že s pacienty i zdravotníky by vědecké výbory agentury měly konzultovat otázky posuzování léčiv. 

  • iii) podporovat harmonizovaný přístup k transparentnosti v celé síti evropských léčiv 

Pro docílení daného, včetně implementace takto prosazeného přístupu, bude agentura úzce spolupracovat se sítí národních evropských lékových agentur. 

 

Zájemci mohou své příspěvky posílat ve formě vyplněného formuláře, který je zveřejněn v elektronické formě na webových stránkách agentury. Takto vyplněný formulář je třeba zaslat na adresu transparency@emea_europa_eu

 

V návaznosti na veřejnou konzultaci uspořádá agentura 19. října 2009 druhý workshop k transparentnosti. Jeho účelem bude analýza a zhodnocení doručených příspěvků. Bližší informace k workshopu budou aktuálně k nalezení na webových stránkách agentury. V souvislosti s vyhodnocením bude návrh politiky transparentnosti aktualizován a koncem roku pak přijat a publikován. 

 

Návrh nové politiky transparentnosti naleznete zde.

Formulář pro příspěvky do veřejné konzultace je k dispozici zde.

Bližší informace o workshopu pořádaném agenturou k vyhodnocení veřejné konzultace najdete zde.

 

Oddělení mezinárodních vztahů SÚKL
27.8.2009