Upozornění SÚKL na odcizení zdravotnických prostředků výrobce Fresenius Kabi AG, Bad Hamburg, Německo

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel od zástupkyně společnosti Fresenius Kabi s.r.o. informaci o odcizení zdravotnických prostředků, ke kterému došlo na území České republiky.  

V následující tabulce je uveden seznam zdravotnických prostředků, na které se toto bezpečnostní upozornění vztahuje, včetně popisu, čísla šarže, data exspirace a množství.

Název prostředku

Popis

Číslo šarže

Datum exspirace

Množství

Easybag bolusadapter

Adaptér pro bolusové podání enterální výživy

32021426

30. 6. 2019

30 ks

K-nect 2-fach verbinder

Vícecestná spojovací hadička k IV setu

32254305

31. 5. 2020

100 ks

Transfer set 1CL

Proplachový set pro urologii

32043146

31. 1. 2019

180 ks

 

Výrobce: Fresenius Kabi AG, Bad Hamburg, Německo

Doporučení:

 • Zkontrolujte, zda nemáte na skladě zdravotnický prostředek, na nějž se vztahuje toto upozornění
 • Dotčený prostředek nepoužívejte k poskytování zdravotních služeb, uložte jej odděleně
  od ostatních prostředků
 • Důsledně kontrolujte všechny dodané zásilky, zda neobsahují dotčené zdravotnické prostředky
 • Setkáte-li se s výše uvedenými ukradenými zdravotnickými prostředky, informujte:
  • Policii České republiky,
  • SÚKL, a to telefonicky +420 272 185 111 nebo elektronicky  posta@sukl_cz a
  • společnost Fresenius Kabi s.r.o., konkrétně Mgr. Marínu Svobodovou Burdovou, Regulatory Affairs Manager CZ – marina.svobodova@fresenius-kabi_com,
   telefon: +420 734 236 510, nebo p. Jiřího Knoblocha, vedoucí skladu – jiri.knobloch@fresenius-kabi_com, telefon: +420 225 270 221.

 

Odbor dozoru zdravotnických prostředků
18. 3. 2016