ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění SÚKL na odcizení zdravotnických prostředků výrobce Fresenius Kabi AG, Bad Hamburg, Německo

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel od zástupkyně společnosti Fresenius Kabi s.r.o. informaci o odcizení zdravotnických prostředků, ke kterému došlo na území České republiky.  

V následující tabulce je uveden seznam zdravotnických prostředků, na které se toto bezpečnostní upozornění vztahuje, včetně popisu, čísla šarže, data exspirace a množství.

Název prostředku

Popis

Číslo šarže

Datum exspirace

Množství

Easybag bolusadapter

Adaptér pro bolusové podání enterální výživy

32021426

30. 6. 2019

30 ks

K-nect 2-fach verbinder

Vícecestná spojovací hadička k IV setu

32254305

31. 5. 2020

100 ks

Transfer set 1CL

Proplachový set pro urologii

32043146

31. 1. 2019

180 ks

 

Výrobce: Fresenius Kabi AG, Bad Hamburg, Německo

Doporučení:

 • Zkontrolujte, zda nemáte na skladě zdravotnický prostředek, na nějž se vztahuje toto upozornění
 • Dotčený prostředek nepoužívejte k poskytování zdravotních služeb, uložte jej odděleně
  od ostatních prostředků
 • Důsledně kontrolujte všechny dodané zásilky, zda neobsahují dotčené zdravotnické prostředky
 • Setkáte-li se s výše uvedenými ukradenými zdravotnickými prostředky, informujte:
  • Policii České republiky,
  • SÚKL, a to telefonicky +420 272 185 111 nebo elektronicky  posta@sukl_cz a
  • společnost Fresenius Kabi s.r.o., konkrétně Mgr. Marínu Svobodovou Burdovou, Regulatory Affairs Manager CZ – marina.svobodova@fresenius-kabi_com,
   telefon: +420 734 236 510, nebo p. Jiřího Knoblocha, vedoucí skladu – jiri.knobloch@fresenius-kabi_com, telefon: +420 225 270 221.

 

Odbor dozoru zdravotnických prostředků
18. 3. 2016