ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění SÚKL k přípravě adaptovaných vakcín proti covid-19 před podáním

Na základě dotazů z terénu SÚKL upozorňuje na nutnost dodržování instrukcí pro zacházení s adaptovanými vakcínami proti covid-19 před jejich podáním.  

Vakcíny Comirnaty Original Omicron/BA.1 a Comirnaty Original Omicron/BA.4-5 jsou ve formě injekční disperze, která se před použitím NEŘEDÍ. Viz bod 2 souhrnu údajů o přípravku (strana 68) a bod 6.6 (Instrukce pro zacházení s vakcínou), od strany 87 pro vakcínu Comirnaty Original Omicron/BA.1 a bod 2 souhrnu údajů o přípravku (strana 91) a bod 6.6 (Instrukce pro zacházení s vakcínou), od strany 110 pro vakcínu Comirnaty Original Omicron/BA.4-5. Souhrn údajů o přípravku je zde: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_cs.pdf

 

U vakcíny Spikevax jsou ve formě injekční disperze všechny varianty vakcíny (včetně varianty pro základní očkování i Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1), ta se tedy rovněž NEŘEDÍ před podáním. Instrukce pro podání Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 je uvedena v bodě 6.6 souhrnu údajů o přípravku, od strany 35:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_cs.pdf .

 

U centralizovaně registrovaných léčivých přípravků jsou texty k léčivým přípravkům zveřejňovány EMA a Evropskou komisí jako jeden dokument společný pro více variant vakcín a je třeba si v dokumentu instrukci pro konkrétní variantu vakcíny nalézt.