ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na správné použití zdravotnického prostředku pro jedno použití

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje, že zdravotnické prostředky určené pro jedno použití, tj. pouze k jednorázovému použití u jednoho pacienta, nelze v žádném případě používat opakovaně.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv důrazně upozorňuje poskytovatele zdravotní péče na povinnost dodržovat pokyny výrobce uvedené v návodu k použití zdravotnického prostředku tak, jak je uvedeno v § 20 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“)

SÚKL v rámci šetření nežádoucích příhod a při provádění kontrol používání zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotní péče na základě ustanovení § 40 zákona o zdravotnických prostředcích zjistil opakované používání zdravotnických prostředků určených pro jednorázové použití při poskytování zdravotní péče.

Pokud je zdravotnický prostředek určen pro jedno použití, tj. pouze k jednorázovému použití u jednoho pacienta, nelze ho v žádném případě používat opakovaně.

V případě opakovaného použití zdravotnického prostředku pro jedno použití dochází kromě porušení § 20 zákona o zdravotnických prostředcích i k  závažnému porušení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Nejsou dodrženy podmínky stanovené  prováděcím předpisem – vyhláškou č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče - § 8 odst. 2  vyhlášky - „Jednorázové pomůcky se nesmí opakovaně používat ani opakovaně sterilizovat“.

  

 

Oddělení nežádoucích příhod a klinického hodnocení ZP
19. 9. 2011