ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na možná zdravotní rizika spojená s nadměrným používáním fixačního krému Corega Extra silný

Ukončení výroby a distribuce zdravotnického prostředku fixačního krému na zubní náhrady Corega Extra silný s obsahem zinku.    

Na základě vědeckých poznatků společnost Glaxo Smith Kline dobrovolně ukončila výrobu, distribuci a propagaci fixačního krému na zubní náhrady Corega Extra silný s obsahem zinku. Nadměrné používání uvedeného zdravotnického prostředku, většinou po dobu několika let, může vést ke zvýšení hladiny zinku v organismu, které je spojované s neurologickými symptomy od necitlivosti, mravenčení nebo ochablosti končetin po problémy s krvetvorbou.

Fixační krém Corega Extra silný nepředstavuje žádné riziko, pokud je používán v souladu s návodem k použití.

Pokud již několik let používáte fixační krém Corega Extra silný s obsahem zinku ve větším množství, než je doporučeno na obalu výrobku je nutné abyste:

  • přestali výrobek používat, 
  • obrátili se na svého lékaře, 
  • začali používat výrobek bez obsahu zinku. 

S případnými dotazy kontaktujte společnost GSK na čísle: 800 660 444.

 

Oddělení nežádoucích příhod a klinického hodnocení zdravotnických prostředků
19.2.2010