ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

k 26.1.2010  

Během období 20. - 26. 1. 2010 včetně byla na SÚKL zaslána 2 hlášení podezření na nežádoucí účinky po očkování proti chřipce H1N1. Celkem bylo od zahájení očkování dne 23.11.2009 hlášeno 152 případů podezření na nežádoucí účinky vakcíny Pandemrix. Ke 14.1. 2010 bylo v  ČR aplikováno 57074 dávek vakcíny proti viru Pandemic (H1N1) 2009.

Očkování dětí bylo zahájeno 7.12.2009  a zatím bylo zasláno pouze jedno hlášení na nežádoucí účinek.

 

Počet reakcí po podání vakcíny Pandemrix od 23.11. do 19.1.2010

Reakce

Nové případy

celkem

Nové závažné

Celkem

Celkem závažných

Alergická reakce

 

 

11

5

Dušnost

 

 

7

2

Syndrom připomínající chřipku

 

 

59

12

Febrilie (horečky)

 

 

17

3

Průjem

 

 

4

 

Lokální reakce

1

 

50

2

Slabost

 

 

5

 

Únava

 

 

3

 

Epistaxe (krvácení z nosu)

 

 

1

 

Bolest svalů

 

 

5

1

Porucha sluchu

 

 

1

1

Závrať

 

 

4

 

Bolest hlavy

 

 

5

 

Chřipka

 

 

1

1

Zimnice

 

 

4

 

Zvýšená náplň žil na periferii

 

 

1

 

Renální selhání

 

 

2

2

Gastrointestinální obtíže

 

 

2

1

Prekolapsový stav

 

 

3

 

Polakisurie (časté nucení na moč)

 

 

1

 

Zhoršení astmatu

 

 

4

3

Zápal plic

 

 

1

1

Dysurie (obtížné močení)

 

 

1

 

Hypertenze

 

 

4

1

Porucha hybnosti

 

 

4

2

Porucha čití na paži

 

 

3

 

Petechie (tečkovité krevní výrony do kůže)

 

 

1

 

Cévní mozková příhoda

 

 

1

1

Ztuhnutí šíjového svalstva

 

 

1

1

Hypoglykémie (nízká hladina krevního cukru)

 

 

1

1

Tachykardie (zrychlená akce srdeční)

 

 

1

 

Kolapsový stav

 

 

1

1

Sněť šourku

 

 

1

1

Guillain-Barré syndrom

1

1

2

2

Celotělová vyrážka

 

 

1

1

Jedno hlášení může obsahovat více než jednu reakci, proto se počet hlášení a počet reakcí nemusí shodovat. Informace k případům označeným jako závažné je možné nalézt v předcházejících zprávách.

 

Jedno hlášení bylo klasifikováno jako závažné. Jednalo se o podezření na syndrom Guillain-Barré. U pacienta došlo k rozvoji smíšené polyneuropatie, pro kterou byl hospitalizován.

Počet hlášení nežádoucích účinků po podání vakcíny Pandemrix z České republiky se snižuje. Lze předpokládat, že pokles hlášení souvisí s nižším počtem očkovaných osob.

 

 

Nežádoucí účinky po podání antivirotik (stav k 19.1.2010)

 

V souvislosti s podáním antivirotik nebylo SÚKL ve sledovaném období předáno žádné hlášení nežádoucího účinku..

Tamiflu/oseltamivir

Reakce

Nové případy

celkem

Nové závažné

Celkem

Celkem závažných

Zvracení

 

 

1

 

Oddělení farmakovigilance
26.1.2010