ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

k 19. 1. 2010  

Během období od 13. 1. 2010 do 19. 1. 2010 včetně bylo na SÚKL zasláno 7 hlášení podezření na nežádoucí účinky po očkování proti chřipce H1N1. Celkem bylo od zahájení očkování dne 23. 11. 2009 hlášeno 150 případů podezření na nežádoucí účinky vakcíny Pandemrix.

Očkování dětí bylo zahájeno 7. 12. 2009  a zatím bylo zasláno pouze jedno hlášení na nežádoucí účinek. 

Počet reakcí po podání vakcíny Pandemrix od 23. 11. 2009 do 19. 1. 2010

Reakce

*Nové případy

celkem

*Nové závažné

Celkem

Celkem závažných

Alergická reakce

2

1

11

5

Dušnost

 

 

7

2

Syndrom připomínající chřipku

 

 

59

12

Febrilie (horečky)

 

 

17

3

Průjem

 

 

4

 

Lokální reakce

 

 

49

2

Slabost

1

 

5

 

Únava

2

 

3

 

Epistaxe (krvácení z nosu)

 

 

1

 

Bolest svalů

 

 

5

1

Porucha sluchu

 

 

1

1

Závrať

 

 

4

 

Bolest hlavy

 

 

5

 

Chřipka

 

 

1

1

Zimnice

1

 

4

 

Zvýšená náplň žil na periferii

 

 

1

 

Renální selhání

 

 

2

2

Gastrointestinální obtíže

 

 

2

1

Prekolapsový stav

1

 

3

 

Polakisurie (časté nucení na moč)

 

 

1

 

Zhoršení astmatu

1

1

4

3

Zápal plic

 

 

1

1

Dysurie (obtížné močení)

 

 

1

 

Hypertenze

 

 

4

1

Porucha hybnosti

 

 

4

2

Porucha čití na paži

 

 

3

 

Petechie (tečkovité krevní výrony do kůže)

 

 

1

 

Cévní mozková příhoda

 

 

1

1

Ztuhnutí šíjového svalstva

 

 

1

1

Hypoglykémie (nízká hladina krevního cukru)

 

 

1

1

Tachykardie (zrychlená akce srdeční)

 

 

1

 

Kolapsový stav

 

 

1

1

Sněť šourku

 

 

1

1

Guillain-Barré syndrom

 

 

1

1

Celotělová vyrážka

 

 

1

1

* Jedno hlášení může obsahovat více než jednu reakci, proto se počet hlášení a počet reakcí nemusí shodovat. Informace k případům označeným jako závažné je možné nalézt v předcházejících zprávách.

Ze 7 hlášení podezření na nežádoucí účinky vakcíny Pandemrix, které byly zaslány SÚKL v uvedeném období, byly 2 případy klasifikovány jako závažné.  

Následující případy byly klasifikovány jako závažné: zhoršení astmatu, které vedlo k hospitalizaci. Jednalo se o polymorbidního pacienta, u kterého v osobní anamnéze byla kromě astmatu i cukrovka vyžadující léčbu inzulínem (trvající několik desetiletí), dále chronická ischemická choroba srdce a  hyperlipoproteinémie.

Dále byl hlášen jeden případ alergické reakce, kde 5 minut po aplikaci druhé dávky vakcíny došlo k otoku jazyka i rtů a slabosti. 

Počet hlášení nežádoucích účinků po podání vakcíny Pandemrix z České republiky se snižuje. Lze předpokládat, že pokles hlášení souvisí s nižším počtem očkovaných osob. 

Nežádoucí účinky po podání antivirotik (stav k 19.1.2010) 

V souvislosti s podáním antivirotik nebylo SÚKL ve sledovaném období předáno žádné hlášení nežádoucího účinku.

Tamiflu/oseltamivir

Reakce

Nové případy celkem

Nové závažné

Celkem

Celkem závažných

Zvracení

 

 

1

 

Oddělení farmakovigilance
20. 1. 2010