ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

ke 22. 12. 2009  

Během období 16.12. do 22.12.2009 včetně bylo  na SÚKL zasláno 26 hlášení podezření na nežádoucí účinky po očkování proti chřipce H1N1. Celkem bylo od zahájení očkování dne 23.11.2009 hlášeno 97 případů podezření na nežádoucí účinky. 

Očkování dětí bylo zahájeno 7.12.  a zatím byl hlášen jeden případ horečky 39 ºC trvající 2 dny a otok celé paže u dvanáctiletého dítěte po podání vakcíny Pandemrix. 

Počet reakcí po podání vakcíny Pandemrix od 23.11. - 22.12.2009

Reakce

Nové případy

Nové závažné

Celkem

Celkem závažných

Alergická reakce

5

1

7

3

Dušnost

 

 

5

 

Syndrom připomínající chřipku

15

1

44

6

Febrilie

1

1

13

3

Průjem

 

 

3

 

Lokální reakce

8

 

34

 

Slabost

 

 

3

 

Únava

 

 

1

 

Epistaxe

 

 

1

 

Bolest svalů

 

 

1

 

Porucha sluchu

 

 

1

1

Závrať

 

 

1

 

Bolest hlavy

 

 

5

 

Chřipka

 

 

1

1

Zimnice

1

 

2

 

Zvýšená náplň žil na periferii

 

 

1

 

Renální selhání

 

 

1

1

Gastrointestinální obtíže

 

 

1

1

Prekolapsový stav

 

 

 

 

Polakisurie

 

 

1

 

Exacerbace asthmatu

2

1

 

 

Alární pneumonie

1

1

 

 

Dysurie

1

 

 

 

Hypertenze

2

 

 

 

Jedno hlášení může obsahovat více než jednu reakci, proto se počet hlášení a počet reakcí nemusí shodovat. 

Z 26 hlášení podezření na nežádoucí účinky vakcíny Pandemrix, které byly doručeny SÚKL v uvedeném období, bylo 5 případů klasifikováno jako závažné.  

Stejně jako v minulých týdnech byl nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem vakcíny Pandemrix soubor příznaků připomínajících chřipku (zvýšená teplota nebo horečka, únava, bolesti svalů a kloubů, svalový třes, pocení, malátnost, nechutenství, bolest hlavy, celková nevůle). Takové potíže byly hlášeny v 15 případech z uvedených 26 hlášení. Tyto potíže zpravidla trvají 1-2 dny a odezní bez dalších komplikací.

Další často hlášenou reakcí byla lokální reakce v místě vpichu s otokem, bolestivostí a zarudnutím. Lokální reakce byla hlášena v 8 případech.

V jednom případě byla u pacienta s chronickým onemocněním plic 6 dní po aplikaci vakcíny diagnostikována alární pneumonie, pro kterou byl hospitalizován.

Ve dvou případech došlo k exacerbaci asthmatu. V jednom z nich byl pacient hospitalizován s diagnózou exacerbace asthmatu při viróze. 

Z dosud hlášených případů podezření na nežádoucí účinky vakcíny Pandemrix z území ČR lze vyvodit doporučení pro očkované osoby - po očkování je třeba počítat s možností rozvoje příznaků připomínajících chřipku nebo lokálních reakcí. Je proto vhodné neplánovat si na 2 dny následující po očkování žádnou náročnou činnost, ale pokud lze, zajistit možnost klidového režimu pro případ potíží. Při horečce a výrazných obtížích je vhodné užívat paracetamol nebo jiná antipyretika a dbát na klid a dostatečný přívod tekutin. 

Nežádoucí účinky po podání antivirotik (stav k 15.12.2009) 

V souvislosti s podáním antivirotik bylo SÚKL předáno jedno nezávažné hlášení. 

Tamiflu/oseltamivir

Reakce Počet reakcí Z toho závažné
Zvracení 1

Oddělení farmakovigilance
23.12.2009