ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

Informace k 4.12.2009  

Ve všech případech dosud nahlášených nežádoucích účinků po podání vakcíny Pandemrix se  jednalo o očekávané reakce. Z území ČR nebylo hlášeno žádné úmrtí po podání vakcíny, ani stav, který by vyžadoval hospitalizaci. Nejčastěji byly hlášeny nezávažné lokální reakce v místě podání vakcíny, jako je zarudnutí, otok či bolestivost, a horečka přesahující 38ºC. Ve dvou případech bylo hlášeno podezření na alergickou reakci. Ve dvou případech byla hlášena progrese dušnosti u astmatických pacientů.  Ve dvou případech byl hlášen rozvoje typických chřipkových příznaků (únava, bolest hlavy, teplota, slabost, bolest celého těla). V jednom případě bylo nahlášeno onemocnění s chřipkovými příznaky trvající 6 dní. V současné epidemiologické situaci není u tohoto případu možné vyloučit současnou virovou infekci.

Nežádoucí účinky po podání vakcíny Pandemrix stav k 4.12.2009

Reakce

Počet reakcí

Z toho závažné

Alergická reakce

2

2

Dušnost

2

 

Syndrom připomínající chřipku

2

 

Febrilie (teplota)

7

2

Průjem

1

 

Lokální reakce (místní reakce)

6

 

Bolest hlavy

3

 

Chřipka

1

1

Jedno hlášení může obsahovat více než jednu reakci, proto se počet hlášení a počet reakcí nemusí shodovat.

Přehled šarží přípravku propuštěných do ČR včetně informace o značení jednotlivých obalů najdete zde.

Oddělení farmakovigilance
4.12.2009