ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nové informace k léčivům proti pandemické chřipce A/H1N1

Aktualizace informací o centralizovaně registrovaných  léčivech pro pandemii Evropské lékové agentury  

Evropská léková agentura (EMA) zhodnotila nově dostupná data o centralizovaně registrovaných léčivech pro pandemii, tj. o vakcínách Pandemrix, Celvapan a Focetria a antivirotiku Tamiflu. Od 1. května do 31. října 2009 bylo v Evropské unii očkováno nejméně 26 miliónů osob, na celém světě pak užilo Tamiflu nejméně 13 miliónů pacientů. V rámci současné pandemie chřipky H1N1 Agentura potvrdila příznivý poměr přínosů a rizik těchto vakcín a přípravku Tamiflu. 

Nové údaje o imunogenicitě (schopnosti vyvolat v organismu imunitní reakci) vakcín Pandemrix a Focetria potvrzují aktuálně schválené dávkovací schéma, včetně skutečnosti, že jedna dávka zmíněných vakcín je u určitých věkových skupin dostačující k vyvolání imunitní reakce, jež poskytuje přiměřenou ochranu před pandemickou chřipkou H1N1. 

16. prosince 2009 byla zveřejněna třetí z týdenních farmakovigilančních zpráv EMA, resp. SÚKL, k pandemii chřipky. Poměr přínosů a rizik pandemických vakcín a přípravku Tamiflu používaných v souvislosti se současnou pandemií chřipky H1N1 je stále pozitivní. Poslední data o bezpečnosti tří pandemických vakcín a Tamiflu neukazují žádná závažná neočekávaná bezpečnostní rizika. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou očekávané a nezávažné. 

EMA i SÚKL budou i nadále důkladně sledovat použití vakcín a publikovat pravidelné farmakovigilanční zprávy k chřipkové pandemii (čtvrtá zpráva bude zveřejněna 23. prosince 2009, pátá potom 6. ledna 2010). Obě agentury budou dále hodnotit veškeré dostupné informace okamžitě a dle potřeby vydávat další doporučení.

Tiskové a informační oddělení SÚKL
18.12.2009

Poznámky:

Další informace k vakcíně Pandemrix a přípravku Tamiflu a jejich použití v České republice najdete zde na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Více informací o současné chřipkové pandemii najdete také na webové stránce Evropské lékové agentury (v angličtině).