Zrušené pokyny pro zdravotnické prostředky

Pokyn   Název Důvod zrušení
PZT-15 Systém vigilance a systém po-výrobního dozoru u zdravotnických prostředků včetně sledování nežádoucích příhod a systému jejich hlášení v České republice Aktualizace 1.10.2004 - ZP-20
PZT-16 Kontrola provádění klinického hodnocení zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotní péče Aktualizace 1.11.2004 - ZP-21
PZT-17 Hemodialyzátory (hemofiltry, hemodiafiltry) – zásady Pokyn bude nahrazen obecným pokynem v souladu s evropskou legislativou

ZP-19 verze 1

Kontrola zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotní péče Aktualizace 15.04.2011 - ZP-19 verze 2

ZP-19 verze 2

Kontrola zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotní péče Nahrazen ZP-19 verze 3

ZP-19 verze 3

Kontrola zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotní péče ke dni 11.3.2019; nové pokyny ZP-22 a ZP-23

ZP-20

Systém vigilance a systém po-výrobního dozoru u zdravotnických prostředků včetně sledování nežádoucích příhod a systému jejich hlášení v České republice nahrazen aktuálními texty k vigilančnímu systému ZP na webu SÚKL

ZP-21

Kontrola provádění klinického hodnocení zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotní péče nahrazen aktuálními texty na webu SÚKL