Zrušené pokyny pro stanovení cen a úhrad

 Pokyn  Název Platnost od Důvod zrušení

CAU-01 

Pokyn k vyplnění formuláře žádosti o stanovení

výše a podmínek úhrady

 7.4.2008

Nahrazen

CAU-04 

CAU-02

Pokyn k vyplnění formuláře žádosti o stanovení

 maximální ceny

 7.4.2008

Nahrazen

CAU-04

CAU-03

Pokyn k vyplnění formuláře žádosti o stanovení

maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady

 7.4.2008

Nahrazen

CAU-04

CAU-04

Pokyny pro vyplnění žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady, maximální ceny výrobce, maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely

 13.12.2011

Nahrazen

CAU-04 verze 1 

CAU-04 verze 1

Pokyny pro vyplnění žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady, maximální ceny výrobce, maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely

 2.2.2012

Nahrazen

CAU-04 verze 2 

CAU-04 verze 2

Pokyny pro vyplnění žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady, maximální ceny výrobce, maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely

 8.10.2012

Nahrazen

CAU-04 verze 3

 

CAU-04 verze 3

Pokyny pro vyplnění žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady, maximální ceny výrobce, maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely

 3.1.2013

Nahrazen

CAU-04 verze 4 

CAU-04 verze 4

Pokyny pro vyplnění žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady, maximální ceny výrobce, maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely

1.8.2013

Nahrazen CAU-04 verze 5

CAU-05

Pokyny pro vyplnění žádosti o změnu výše a podmínek úhrady, maximální ceny výrobce, maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely

 13.12.2011

Nahrazen

CAU-05   verze 1 

CAU-05 verze 1

Pokyny pro vyplnění žádosti o změnu výše a podmínek úhrady, maximální ceny výrobce, maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely

 8.10.2012

Nahrazen

CAU-05   verze 2 

CAU-05 verze 2

Pokyny pro vyplnění žádosti o změnu výše a podmínek úhrady, maximální ceny výrobce, maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely

 3.1.2013

Nahrazen

CAU-05

verze 3 

CAU-06

Pokyny pro vyplnění žádosti o zrušení výše a podmínek úhrady,  maximální ceny výrobce, maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely

 13.12.2011

Nahrazen

CAU-06

verze 1 

CAU-06 verze 1

Pokyny pro vyplnění žádosti o zrušení výše a podmínek úhrady,  maximální ceny výrobce, maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely

 8.10.2012

Nahrazen

CAU-06    verze 2 

CAU-09

Procesní kroky Ústavu a účastníků řízení v individuálních správních řízení o úhradě LP/PZLÚ po vydání hodnotící zprávy a pravidla přerušování těchto řízení

1.9.2020 Nahrazen CAU-09 verze 1

CAU-09 verze 1

Procesní kroky Ústavu a účastníků řízení v individuálních správních řízení o úhradě LP/PZLÚ po vydání hodnotící zprávy a pravidla přerušování těchto řízení

12.10.2020 Zrušený k 20.11.2020