Zrušené pokyny pro laboratoře

  Název Platnost od Důvod zrušení

LAB-8

Označování atestů léčivých a pomocných látek

1.1.1999

Není relevantní, atesty již nejsou v této podobě vydávány

LAB-9

Upozornění pro žadatele o certifikát na jakost léčivé/pomocné látky

1.7.2000

Není relevantní, atesty již nejsou v této podobě vydávány

SLP-6 verze 2 Národní program monitorování shody se zásadami SLP 1.11.2009 Nahrazen SLP-6 verze 3
SLP-6 verze 3 Národní program monitorování shody se zásadami SLP 5.11.2012 Nahrazen SLP-6 verze 4
SLP-3 Monitorování shody se správnou laboratorní praxí, provádění kontrol testovacích zařízení a auditů studií 1.2.2002 Nahrazen směrnicí 2004/9/ES