ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zrušené pokyny pro konopí

Pokyn   Název Platnost do Důvod zrušení
SAKL-01 Postup pro uzavírání rámcové smlouvy mezi SÚKL a provozovatelem poskytujícím služby lékárenské péče o převodu konopí pro léčebné použití (KLP) 22.12.2017 Nahrazeno novou verzí 1
SAKL-01 Rámcová smlouva – Příloha 2 – Ceník konopí pro léčebné použití 22.12.2017 příloha zrušena,  ceník zveřejněn na webu sukl.cz
SAKL-01 verze 1 Postup pro uzavírání rámcové smlouvy mezi SÚKL a provozovatelem poskytujícím služby lékárenské péče o převodu konopí pro léčebné použití (KLP), včetně příloh Rámcová smlouva - vzor, Rámcová smlouva - Příloha 1 - Přehled lékáren, Rámcová smlouva - Příloha 3 - Protokol o předání KLP, Dodatek rámcové smlouvy, Závazná objednávka 9.8.2022 SÚKL již konopí nevydává
SAKL-02 Postup objednávání konopí pro léčebné použití  22.12.2017 Nahrazeno novou verzí 1
SAKL-02 verze 1 Postup objednávání konopí pro léčebné použití  9.8.2022 SÚKL již konopí nevydává
SAKL-03 Reklamační řád konopí pro léčebné použití (včetně Přílohy č. 1 Reklamace) 9.8.2022 SÚKL již konopí nevydává