Zrušené pokyny pro konopí

Pokyn   Název Důvod zrušení
SAKL-01 Postup pro uzavírání rámcové smlouvy mezi SÚKL a provozovatelem poskytujícím služby lékárenské péče o převodu konopí pro léčebné použití (KLP) Aktualizace 22.12.2017 - verze 1
SAKL-01 Rámcová smlouva – Příloha 2 – Ceník konopí pro léčebné použití příloha zrušena k 22.12.2017, ceník zveřejněn na webu sukl.cz
SAKL-02 Postup objednávání konopí pro léčebné použití  Aktualizace 22.12.2017 - verze 1