Zrušené pokyny pro klinické hodnocení

Pokyn Název Platnost od Důvod zrušení
KLH-10 Vymezení základních pojmů a zásady správné klinické praxe 1.7.1998 Aktualizace KLH-10 verze 1
KLH-11 Etické komise 1.8.1998 Aktualizace KLH-11 verze 1
KLH-12 verze 2 Požadavky na doklady správné výrobní praxe při předkládání žádostí o povolení/ohlášení klinického hodnocení  1.11.2008  Aktualizace KLH-12 verze 3 
KLH-15 Průběžná zpráva o klinickém hodnocení léčiva 1.1.1999 Zprávy jsou přílohami č. 6 a č. 9 vyhlášky č. 226/2008 Sb. o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků.
KLH-16 Zadavatel 1.9.1999 Aktualizace KLH-16 verze 1
KLH-17 Zkoušející 1.1.2000 Aktualizace KLH-17 verze 1
KLH-18 Souhrnná zpráva o klinickém hodnocení. 1.9.2000 Zprávy jsou přílohami č. 6 a č. 9 vyhlášky č. 226/2008 Sb. o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků.
KLH-19

Podklady potřebné pro povolení klinického hodnocení léčiva

21.10.2008

Aktualizace KLH-19 verze 1

KLH-20 verze 4  Žádost o povolení / ohlášení klinického hodnocení 1.11.2008  Aktualizace KLH-20 verze 5 
KLH-21 verze 3 Hlášení nežádoucích účinků humánních léčivých přípravků v klinickém hodnocení 15.3.2009 Aktualizace KLH-21 verze 4
KLH-21 verze 4 Hlášení nežádoucích účinků humánních léčivých přípravků v klinickém hodnocení 1.11.2008 Aktualizace KLH-21 verze 5
KLH-21 verze 5 Hlášení nežádoucích účinků humánních léčivých přípravků   v klinickém hodnocení a neregistrovaných léčivých přípravků 1.6.2013 Aktualizace KLH-21 verze 6
KLH-22 Požadavky na text informací pro subjekty hodnocení- informovaného souhlasu 1.2.2015 Aktualizace KLH-22 verze 1
KLH-22 verze 1 Požadavky na text informací pro subjekty hodnocení- informovaného souhlasu 8.9.2015 Aktualizace KLH-22 verze 2
KLH-22 verze 2 Požadavky na text informací pro subjekty hodnocení- informovaného souhlasu 22.3.2016 Aktualizace KLH-22 verze 3