ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zpravodaj o nežádoucích účincích léčiv - přehled článků

Přehledný abecedně řazený seznam článků obsažených ve všech vydaných publikacích Zpravodaje o nežádoucích účincích léčiv  

Název článku Zpravodaj číslo/ročník

Abortiva – nechirurgické (medikamentózní) ukončení těhotenství

2/2014
ACE inhibitory a sartany během těhotenství a kojení 2/2009
Adacel polio a nežádoucí účinky 3/2011
Aliskiren - riziko zjištěné ve studii u pacientů s komplikovaným diabetes mellitus 2. typu 1/2012
Ambroxol a bromhexin - zahájeno evropské přehodnocení 3/2014
Aminopeniciliny a generalizovaný exantém 2/2008
Anavenol - zrušení registrace 4/2013
Antidepresiva a zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých 1/2008
Antiepileptika a kostní poruchy 2/2012
Antiepileptika a riziko sebevražedného chování 2/2008
Antikoncepce a riziko tromboembolií 1/2014
Antipsychotika a akutní nekróza jícnu po intoxikaci 1/2014
Antipsychotika a možné riziko ischemické enterokolitidy 1/2009
Antipsychotika a riziko žilní tromboembolie 3/2009
Antipsychotika v průběhu těhotenství 4/2011
Atorvastatin a myopatie 1/2014
BCG vakcína - hlášení podezření na nežádoucí účinky 1/2010
BCG vakcína - hlášení podezření na nežádoucí účinky po jejím podání 3/2009
Benzodiazepiny a riziko závislosti při dlouhodobém užívání 1/2016 
Biologické léky a biosimilars z pohledu farmakovigilance 1/2014
Bisfosfonáty a atypické fraktury 4/2011
Bisfosfonáty a atypické stresové fraktury 2/2009

Bisfosfonáty a riziko iritace jícnu

4/2012
Bisfosfonáty a riziko osteonekrózy čelisti 1/2009
Bisfosfonáty pro perorální užívání a možné riziko karcinomu jícnu 1/2011
Boostrix Polio - očkování proti tetanu, diftérii, pertusi a dětské obrně a nežádoucí účinky 1/2011
Bufexamak - zrušení registrace 3/2010

Calcium pantothenicum – nežádoucí účinky spojené se závadou v jakosti

2/2014
CAVE! Edukační materiály 4/2014
Ceftriaxon - riziko interakce s ionty vápníku 1/2008
Citalopram, Escitalopram a riziko prodloužení QT intervalu 1/2012
Co-amoxicilin a generalizace alergické reakce 1/2016 
Co-trimoxazol a závažné kožní reakce 1/2015
Cyproteron acetát a výskyt mnohočetných meningeomů 2/2010
Dabigatran (Pradaxa) - smrtelné případy krvácení v průběhu antikoagulační léčby 1/2012
Dabigatran (Pradaxa) a přehled nahlášených nežádoucích účinků a připomenutí některých zásad bezpečného používání 2/2012
Dabigatran a předávkování 3/2010
Denosumab (Prolia) v léčbě osteoporózy a osteonekróza čelisti  4/2014
Dexrazoxan - nová omezení v používání pro riziko výskytu malignit 3/2011
Diacerein - pozastavení registrace 4/2013
Diane-35, Chloe, Minerva a Vreya - změny ve způsobu používání 3/2013
Diklofenak - kardiovaskulární riziko obdobné jako u koxibů 3/2013
Diklofenak - rozvoj nekrózy po intramuskulární aplikaci 1/2015
Diklofenak topicky a kožní reakce 1/2014
Domperidon a prodloužení QT intervalu 3/2012
Domperidon – omezení indikací, dávkování a doby terapie 2/2014

Donepezil - riziko neuroleptického maligního syndromu

4/2012

Dopamin (agonisty) a jiné dopaminergní látky - poruchy chování

1/2009
Dronedaron - omezení používání 4/2011
Drospirenon a riziko žilního tromboembolismu 3/2010
Duální blokáda systému RAAS - závěry přehodnocení 1/2015
Eletriptan - připomenutí kontraindikací pro podání 1/2013
Erektilní dysfunkce při užívání hypotenziv 3/2015 
Fusafungin (BIOPAROX) - doporučeno zrušení registrace 1/2016 
Hepatotoxicita nimesulidu a paracetamolu 3/2015
Hlášení podezření na nežádoucí účinky - jak pracovat s webovým formulářem 1/2015
Hormonální antikoncepce a nežádoucí účinky po vysazení 1/2015
HPV vakcína a neúčinnost 1/2014
HPV vakcíny - přehodnocení bezpečnostního profilu 1/2016 
Hydroxyethyl škrob - omezení používání 4/2013
Ketokonazol - pozastavení registraci perorálních forem 3/2013
Kodein v analgetické indikaci - nové kontraindikace u dětí a kojících žen 3/2013

Levodopa, agonisté dopaminu a inhibitory COMT - riziko impulzivního chování

4/2012
Metformin a riziko laktátové acidózy 4/2010
Metoklopramid a nová doporučení pro použití u dětí 3/2012
Metoklopramid - omezení používání 3/2013
Methotrexát (orální) a případy předávkování způsobené chybami v podávání 1/2012
Methylfenidát - kardiovaskulární, cerebrovaskulární rizika a rizika dlouhodobého používání 2/2009
Modafinil - omezení indikací 4/2010

Montelukast a psychiatrické potíže 

3/2014

Nahlásili jste nám... 

1/2015

Nahlásili jste nám...

4/2014

Nahlásili jste nám... 

3/2014

Nahlásili jste nám...

2/2014

Nahlásili jste nám...

1/2014

Námelové alkaloidy dihydroergotoxin, dihydroergokristin
a nicergolin a významné omezení používání

1/2014
Natalizumab - nová doporučení k riziku progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů léčených přípravkem Tysabri 1/2010

Natalizumab (Tysabri) a progresivní multifokální leukoencefalopatie

1/2014
Natriumfosfátová projímadla a možné nežádoucí účinky 4/2013
Nekrotizující fasciitida a očkování u 5letého chlapce - kazuistika 1/2009
Nežádoucí účinky léčiv nahlášené SÚKL v roce 2015  1/2016 
Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášených SÚKL v roce 2008 2/2009
Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášených SÚKL v roce 2009 1/2010
Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášených SÚKL v roce 2010 1/2011
Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášených v roce 2011 2/2012
Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášené SÚKL v roce 2012 1/2013
Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášené SÚKL v roce 2012 2/2013

Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášených SÚKL v roce 2013

1/2014
Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášené SÚKL v roce 2014 1/2015
Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášené SÚKL - přehled za r. 2013 3/2014
Nežádoucí účinky léčivých přípravků jiných než vakcín hlášených SÚKL v roce 2008 2/2009
Nežádoucí účinky vakcín hlášené SÚKL v roce 2008 3/2009
Nežádoucí účinky vakcín hlášené SÚKL v roce 2009 3/2010
Nežádoucí účinky vakcín hlášené SÚKL v roce 2010 2/2011
Nežádoucí účinky vakcín hlášené SÚKL v roce 2011 2/2012

Nežádoucí účinky vakcín hlášené SÚKL v roce 2014

2/2015
Nimesulid – změna v používání na lék druhé volby 2/2010
Nimesulid a akutní selhání jater 4/2014
Nimesulid a zrušení indikace 3/2011
Nitroděložní tělísko během těhotenství 4/2014
Nová rubrika - Nahlásili jste nám... 4/2013
Očkování a imunodeficit 4/2013
Očkování proti klíšťové encefalitidě - připomenutí, jak očkovat 1/2012
Oční betablokátory - hodnocení systémových účinků 3/2011

Olanzapin a extrémní váhový přírůstek 

4/2013

Ondansetron - omezení dávky pro intravenózní podání

4/2012
Orslistat - bylo zahájeno celoevropské přehodnocení přínosů a rizik 4/2011
Pandemrix - nežádoucí účinky z České republiky 1/2010
Paracetamol - přehled účinnosti a bezpečnosti 1/2012
Paracetamol – připomenutí bezpečnostního profilu 4/2014
Paracetamol a možný příčinný vztah mezi jeho užívání během těhotenství nebo v raném dětství a pozdějším výskytem astmatu u dětí není potvrzen 2/2011
Paracetamol i.v. a možné riziko předávkování u dětí a osob s nízkou hmotností 2/2012
Paracetamol k intravenóznímu podání (Perfalgan) – riziko předávkování u dětí 2/2010
Perorální ketokonazol - pozastavení registrace 4/2013
Pioglitazon a karcinom močového měchýře 3/2011
Počet hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášených SÚKL od července do září 2010 4/2010
Počet hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášených SÚKL od ledna do března 2010 2/2010
Počet hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášených SÚKL od ledna do června 2010 3/2010
Podezření na nežádoucí účinky léčiv, která byla častěji hlášena během r. 2014  3/2015 
Pohotovostní antikoncepce - opakované užívání 3/2015 
Postinor-2 a Escapelle - výsledky neintervenční poregistrační studie bezpečnosti zaměřené na důsledky změny výdeje léčivých přípravků 1/2013
Pregabalin a riziko možného zneužívání vzniku závislosti 3/2010
Primum non nocere 3/2009
Progresivní multifokální leukoencefalopatie jako nežádoucí účinek léčivých přípravků 3/2009
Propylthiouracil a hepatotoxicita 2/2010
Přehodnocení bezpečnostního profilu tolperisonu 3/2012
Regionální farmakovigilanční centra 2/2011
Rimonabant – lekce pro poučení 1/2009
Rituximab (MabThera) a reaktivace hepatitidy B 4/2013
Riziko Alzheimerovy nemoci při užívání benzodiazepinů 4/2014
Rosiglitazon - pozastavení registrace ve státech EU 4/2010
Rosuvastatin a riziko vzniku diabetes mellitus 1/2011
SABA (krátkodobě působící beta-2 agonisté) - omezení použití v porodnických indikacích 4/2013
Sayana (antikoncepční přípravek) - reakce v místě aplikace 1/2012
Sibutramin - bezpečnostní rizika 3/2009
Sibutramin - pozastavení registrace pro zvýšené riziko kardiovaskulárních příhod 1/2010
Silgard a riziko synkop provázených tonicko klonickými záškuby 2/2009
Sitagliptin a riziko pankreatidy 1/2010
SSRI a zvýšené riziko mužské neplodnosti 3/2012
Statiny a imunitně zprostředkovaná nekrotizující myopatie 1/2015
Statiny a méně obvyklé nežádoucí účinky 4/2014
Statiny a riziko nově vzniklého diabetu 1/2012
Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza jako nežádoucí účinek - připomenutí nejrizikovějších látek 2/2012
Stroncium ranelát a nové kontraindikace a závažné kožní reakce 2/2012
Stroncium ranelát (Protelos) - omezené používání 2/2013
Symbol černého trojúhelníku - další sledování léčivých přípravků  1/2015
Telmisartan a bolesti šlach a kloubů 3/2015 
Tetrazepam (Myolastan) - pozastavení registrace 2/2013
Theophyllin - předávkování a interakce s allopurinolem 2/2010

Thiethylperazin - neurologické nežádoucí účinky u mladých dospělých 

3/2014

Tolperison a omezení indikací - doplnění informací

4/2012

Tramadol a přehodnocení bezpečnosti

4/2012
Trimetazidin - omezení indikace u pacientů se stabilní anginou pectoris na léčbu druhé volby 3/2012
V-Penicilin a anafylaxe 4/2013
Vakcína proti viru chřipky H1N1 a syndrom Guillain-Barré - kazuistika 1/2010
Vakcíny - Jaké nežádoucí účinky po podání vakcín hlásit SÚKL? 2/2011

Vakcíny – podezření na nežádoucí účinky hlášené SÚKL v r. 2013

2/2014

Vakcíny a nežádoucí účinky

2/2015
Valproát - rizika užívání v těhotenství a mitochondriální toxicita 1/2015
Varilrix, Priorix-Tetra a průlomové infekce u očkovaných dětí v roce 2013 3/2013
Vigabatrin a riziko výskytu abnormálních nálezů u vyšetření mozku magnetickou rezonancí 1/2010
Vigantol - záměna s 60% lihem k ošetření pupku 1/2016 
Warfarin - odlišnost generických přípravků 1/2016 
Zolendronát a renální selhání 2/2010
Zolpidem a hodnocení rizika zvýšeného útlumu druhý den po užití 3/2013
Zolpidem – závěry přehodnocení 2/2014