ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Závada v jakosti u sirupu Nurofen Jahoda: Pacienti mají léčivo jedné z šarží vrátit do lékáren

SÚKL informuje o stahování léčivého přípravku Nurofen pro děti Jahoda, 20 mg/ml por. sus. 100 ml II z úrovně pacientů. K tomuto opatření přistoupil držitel rozhodnutí o registraci kvůli závadě v jakosti.  


5. 9. 2022


Dne 5. 9. 2022 informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv o stažení níže uvedené šarže léčivého přípravku Nurofen pro děti Jahoda, 20 mg/ml por. sus. 100 ml II z úrovně pacientů. Důvodem je nález cizorodého materiálu v jednom balení tohoto léčivého přípravku.

Kód SÚKL

Název LP

Doplněk názvu

Šarže

Použitelnost do

0237376

Nurofen pro děti Jahoda

20MG/ML POR SUS 100 ML II

013463

5/23

 


Přestože je tato šarže na trhu již od června roku 2020, jedná se o první zaznamenaný případ reklamace týkající se závady jakosti uvedené šarže. Jde tedy o izolovaný a ojedinělý případ.

Co dělat, pokud pacient užíval nebo aktuálně užívá uvedený léčivý přípravek?

  1. Zkontrolujte si číslo šarže léčivého přípravku Nurofen pro děti Jahoda, 20MG/ML POR SUS 100 ML II, které najdete na obalu léku. Stahování se týká pouze šarže číslo 013463.

  2. Šarži dotčenou závadou v jakosti lze vyměnit v jakékoliv lékárně, nejlépe však v té, ve které byl přípravek vydán, a to do 31. 10. 2022. Lékárna vrácené balení vymění za balení z jiné šarže nebo vám vrátí peníze.

  3. Stahování se týká načatých i dosud nepoužitých balení přípravku.

  4. S dalšími dotazy ohledně výměny léčivého přípravku Nurofen pro děti Jahoda, 20MG/ML POR SUS 100 ML II se obraťte na společnost Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Praha, tel.: +420 234 147  096. Písemné dotazy je možné odesílat na tyto emailové adresy: consumers_cz@reckitt_com nebo ConsumerHealth_cz@reckitt_com.

Jak bude probíhat vlastní stahování léčivého přípravku?

  • Pacienti mohou vracet balení výše uvedené šarže do jakékoliv lékárny do 31. 10. 2022, a to včetně načatých balení.
  • Lékárny vymění pacientovi vrácené balení za nové balení z jiné šarže nebo pacientovi vrátí peníze.
  • Lékárny mohou vrátit balení stahované šarže léčivého přípravku kterémukoliv distributorovi, od kterého nakupují zboží, do 13. 11. 2022.
  • Vrácení léčivého přípravku bude lékárně kompenzováno distributorem formou dobropisu.
  • Následně budou vrácené léčivé přípravky distributorovi kompenzovány držitelem rozhodnutí o registraci formou dobropisu.

Pacient má nárok na vrácení peněz bez nutnosti předložení účetního dokladu, a to za načatá i nenačatá balení.


Kontakty pro média:

Klára Brunclíková, tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení
tel.: 702 207 242, tiskove@sukl_cz