ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Závada v jakosti u léčivého přípravku Pollinex Rye: Pacienti mají léčivo jedné z šarží vrátit do lékáren

SÚKL informuje o stahování léčivého přípravku Pollinex Rye, 2000SU, inj. sus.3 II z úrovně pacientů. K tomuto opatření přistoupil držitel rozhodnutí o registraci z důvodu závady v jakosti spočívající v riziku výskytu cizorodých částic.   


1. 12. 2022.


Dne 1. 12. 2022 informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv o stažení níže uvedené šarže léčivého přípravku Pollinex Rye, 2000SU, inj. sus.3 II.

 

Kód SUKL

Název LP

Doplněk názvu

Šarže

Použitelnost do

0243506

POLLINEX RYE

2000SU INJ SUS 3 II

A05232

31. 3. 2025

 

Jak postupovat, pokud máte tento léčivý přípravek doma?
  1. Zkontrolujte si číslo šarže léčivého přípravku Pollinex Rye, 2000SU, inj. sus.3 II, které najdete na obalu léku. Stahování se týká šarže číslo A05232.
  2. Pacienti mohou vracet balení výše uvedené šarže do lékárny, ve které byl přípravek vydán, a to včetně načatých balení do 31. 01. 2023.
  3. Stahování se týká načatých i dosud nepoužitých balení přípravku.
  4. S dalšími dotazy týkajícími se léčivého přípravku Pollinex Rye, 2000SU, inj. sus.3 II je možné se obrátit na společnost ALLERGY THERAPEUTICS (UK) LIMITED, tel.: +421 911 075 544.

 

Jak bude probíhat vlastní stahování léčivého přípravku? 
  • Pacienti mohou vracet balení výše uvedené šarže do 31. 1. 2023 do lékárny, ve které byl přípravek vydán, a to včetně načatých balení.
  • Lékárny pacientovi vrátí peníze za vrácené balení.
  • Lékárny mohou vrátit balení stahované šarže léčivého přípravku distributorovi, od kterého nakupují zboží, a to do 28. 2. 2023.
  • Vrácení léčivého přípravku bude lékárně kompenzováno distributorem formou dobropisu.
  • Následně budou vrácené léčivé přípravky distributorovi kompenzovány držitelem rozhodnutí o registraci formou dobropisu.

Pacient má nárok na vrácení peněz bez nutnosti předložení účetního dokladu, a to za načatá i nenačatá balení.

Další otázky a odpovědi
Může závada v jakosti ohrozit zdraví?

V místě podání není vyloučena možnost výskytu lokální reakce ve formě granulomu. Jiná zdravotní rizika nejsou předpokládána. K dnešnímu dni neobdrželi SÚKL ani držitel rozhodnutí o registraci žádná hlášení nežádoucích účinků, která by mohla souviset s uvedenou závadou v jakosti u této šarže. 

Uvedenou závadou v jakosti mohou být na základě šetření dotčeny pouze některé předplněné injekční stříkačky šarže č. A05232. Sterilita léčivého přípravku není ovlivněna. Ke stažení léčivého přípravku z úrovně pacientů přistoupila společnost ALLERGY THERAPEUTICS z důvodu předběžné opatrnosti a snížení potenciálního rizika výskytu zdravotních komplikací na nejmenší možnou míru.

Co dělat, pokud pacient léčivý přípravek užíval nebo aktuálně užívá?

Pokud byla udržovací léčba pacienta uvedeným léčivým přípravkem POLLINEX RYE 2000 SU/0,5 ml injekční suspenze zahájena jeho léčba bude ukončena.

Pokud udržovací léčba pacienta uvedeným léčivým přípravkem POLLINEX RYE 2000 SU/0,5 ml injekční suspenze nebyla zahájena, nebude lékař léčbu iniciovat.

V případě dotazu ohledně možností léčby se pacient poradí s ošetřujícím lékařem.


Kontakty pro média:

Klára Brunclíková,

Tisková mluvčí, Vedoucí Tiskového a informačního oddělení
tel.: 702 207 242, tiskove@sukl_cz


Pozn. na základě upozornění držitele rozhodnutí o registraci byla upravena informace o způsobu vracení léčivého přípravku do lékáren.