ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 23. 5. 2011

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 23. 5. 2011  

Zúčastnění:

SÚKL: Deml, Feistová, Čechurová, Müldner

ČAFF: Zörner, Pytlík

AIFP: Petráš, Kastner

SVOPL: Kotek

 

 

1. Pokyn UST-27 verze 3

SÚKL: UST-27 vyjadřuje postoj SÚKL k problematice, která není zcela přesně upravena zákonem. Ústav při tom vychází ze zásady právní jistoty, předvídatelnosti a legitimního očekávání, které jsou rovněž vyjádřeny v zásadách správního řízení. UST-27 bude ústav nadále korigovat v souladu s judikaturou našich soudů i ESD a v souladu s rozhodovací praxí MZ jako odvolacího orgánu.

Změna textu UST-27 není změnou přístupu. Vydané rozhodnutí potvrdilo postoj SÚKL k tzv.proklikům.  Na základě rozsudků ESD budeme dále pokyn upřesňovat. Pokyn není právní předpis a není to výklad právního předpisu. Jedná se o stanovisko SÚKL.

Asociace: Podle Asociací byl UST-27 upraven zásadně. Na minulé schůzce bylo dohodnuto, že bude poskytnut 1 měsíc k připomínkám.

S: Regulace reklamy může být na širokou veřejnost nebo na odborníky. Pokud je na odborníky, tak má být zajištěna tak, aby se k ní široká veřejnost nedostala. Veřejnost musí překonat nějakou překážku, odborník se tam musí dostat aktivně. Stránky tedy nemají být běžně dostupné pro širokou veřejnost. Vždycky jsme zajištění chtěli, poskytli jsme prostor k vyjádření ke způsobu zajištění. Samotný proklik nestačí.

A: Jaký okruh informací se dá tedy dát na webové stránky? Jak dělat reklamu na odborníky? Pokud budeme požadovat potvrzení odbornosti adresáta, jak to udělat bez jeho identifikace?

S: Požadovat identifikaci by bylo v praxi obtížné, a to z pohledu povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů. Do této roviny SÚKL nesměřoval a ani směřovat nehodlá. Sám zákon říká, že např. stránky mají být převážně přístupné odborníkům, není tam slovo pouze.

A: Podle UST-27 nesmí být v reklamě zmíněna ani studie. V edukačním materiálu nesmí být zmíněn název LP. Takhle se ale čtenář nic nedozví a nebude tím podpořena samoléčba.

S: Na trhu se vyskytuje spousta výrobků, které jsou prezentovány jako léčivé přípravky, avšak léčivými přípravky nejsou. Problémové je samotné jejich určení. Existuje velké množství doplňků stravy, které se tváří jako LP. Pokud SÚKL zjistí, že se jedná skutečně o doplňky stravy, tak vše předáme příslušnému orgánu k řešení nezákonné reklamy.

SÚKL bude k textu návrhu nové verze UST 27 - přijímat připomínky do 1.6.2011, poté bude následovat vypořádání připomínek, a budou případně provedeny změny v textu UST-27. S platností nové verze se počítá po vypořádání připomínek.

A: Stanovisko ČAFF je shodné se stanoviskem AIFP. Pokud uděláme výrazné bariéry na českém trhu, lidé si vše potřebné najdou na jiných trzích, což je usnadněno internetem.

Ustanovení SÚKLu by mělo být více věcné a neopírat se o rozsudky Evropského soudního dvora, které mohou být vykládány různými způsoby.

Je nutná specifikace, co je reklama a co je edukační materiál, protože edukační materiál se nedá vydávat anonymně. Musí obsahovat název společnosti.

S: Pokyn by se mohl aktualizovat jednou ročně.

 

2.  Návrh ZoRR

S: SÚKL stále nemá k dispozici materiál, který by mohl poskytnout Asociacím. Návrh zákona je v kompetenci MPO a diskutuje se s MV a MZ. Doporučujeme se obrátit přímo na MPO pro více informací.

 

Další setkání bude naplánováno na podzim 2011.

 

Zapsala: Pavlíčková