ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 19. 4. 2011

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 19. 4. 2011  

Zúčastnění:

SÚKL: Deml, Feistová, Hanzlíčková, Doležalová

ČAFF: Zörner, Dvořák, Pytlík, Burda, Heřmanský, Horká

AIFP

SVOPL: Kotek, Orsaghová, Blízková, Foltínská

 

1. Návrh zákona o regulaci reklamy

SÚKL: Návrh SÚKLu byl několikrát diskutován, ale nevíme, jestli se objeví v konečném návrhu. SÚKL samotný návrh ani nebude schvalovat. Bezpečnostní lékové studie musí být bezúplatné a SÚKL chtěl zahrnout do jednoho celku s nimi také průzkumy trhu, které by se posuzovaly jako marketingové aktivity.

Kongresů v zahraničí by se měli odborníci účastnit pouze za podmínky aktivní účasti. Dále by měly být vedeny seznamy, aby bylo vidět kdo, kam a s kým cestuje a jak často. V otázce transparentnosti jsme za jedno s Ministerstvem zdravotnictví.

Asociace: Asociace mají databázi kongresů, kde je vidět, na jaké kongresy jsou lékaři vysíláni. Tento nástroj by mohl transparentnosti kongresové turistiky velice pomoci.

S: Pokud budeme mít konečnou verzi k dispozici, tak jí můžeme s Asociacemi probrat. Musíme nejprve zjistit na právním oddělení, jestli je návrh v oficiální fázi, ministerstvo zdravotnictví nejprve musí návrh otevřít s ministerstvem průmyslu a obchodu. Doplnění po schůzce s asociacemi: V současné době SÚKL nemá k dispozici aktuální a ucelenou připomínkovou verzi k návrhu zákona o regulaci reklamy vzhledem k velkému počtu jednání a neustále se měnící situaci. Materiály SÚKL k této problematice by byly v tuto chvíli zavádějící a SÚKL je nemůže zodpovědně dát externě k dispozici. Doporučuje proto Asociacím se pro získání více relevantních informací obrátit přímo na ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo průmyslu a obchodu

A: Dozor nad reklamou je hlavně agenda SÚKL, ale týká se to také ministerstev zdravotnictví, financí a průmyslu a obchodu. Byla zřízena nějaká mezirezortní skupina?

S: SÚKL není členem žádné takové mezirezortní skupiny.

 

2. Prokliky

S: V roce 2010 bylo vydáno rozhodnutí ohledně prokliků na webových stránkách. Toto rozhodnutí je již pravomocné a na jeho základě byla udělena pokuta 28.12.2010. Přístup pro odborníky musí být ošetřen mnohem lépe než doposud, ale v rozhodnutí není nijak stanoveno, jakým způsobem se to má udělat. Praxi nebude lehké změnit. Tyto prokliky máme i na našich webových stránkách, ale my nepublikujeme reklamu na odborníky. SÚKL bude v této věci rád spolupracovat s Asociacemi. Mohou navrhnout, jak zabránit přístupu neodborníkům do sekce pro odborníky. Nějaké vyjádření od Asociací by bylo vhodné do měsíce. Jsou 2 přístupy k proklikům v Evropě. Např. v Anglii je velice liberální přístup, ale v Dánsku má každý uživatel svůj identifikátor a nemůže ho sdílet s nikým jiným.

A: Informace o proklicích jsou i v UST 27, bylo by vhodné je odstranit.  Mohl by se vyplňovat dotazník s otázkami, které by mohl zodpovědět pouze odborník, nebo by proběhlo ověření přes telefonní číslo.

 

3. Pseudoefedrin

S: Přípravky s vyšším obsahem této látky se k nám dováží z okolních států. Na toto téma proběhlo setkání s některými státy. Na Slovensku a v Polsku proběhla regulace. Zákon omezující výdej léků s pseudoefedrinem na osobu a jen čeká na schválení. Rakousko zatím zájem neprojevilo. Problém se týká paralelních exportů a importů a padělků. Zatím se dá říci, že je regulace účinná.

 

4. Rozpojování spisů

A: MZ rozhodlo o rozpojení spisu, během 14 dnů bylo rozhodnuto. Asociace podaly žádost o rozpojení za identických podmínek a nebylo jim vyhověno. Co by tedy rozpojení urychlilo?

S: SÚKL je od začátku proti spojování i rozpojování. Jsme podřízeným orgánem MZ a jednáme na jeho pokyny. Při rozpojování dojde k nemalému zpomalení řízení.

 

5. Lékárna je odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

S: Ústavu bylo doručeno rozhodnutí MZ ve věci sukls84721/2010, ve kterém rozhodlo o odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí Ústavu, ve kterém Ústav uložil účastníkovi řízení pokutu za porušení § 5b odst. 4 zákona o regulaci reklamy. Porušení spočívalo v slibování a poskytování darů lékárnám v souvislosti s reklamou na léčivé přípravky, jednalo se o dary, které neměly vztah k jimi vykonávané odborné činnosti, např. toustovač, rychlovazná konvice, mikrovlnná trouba, kávovar atd. Tyto dary nebyly poskytovány jednotlivým odborníkům, lékárníkům, ale lékárně jako právnické osobě. MZ v rozhodnutí potvrzuje rozhodnutí Ústavu, tj. že i právnická osoba může být odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy, tj. může být chápána jako osoba oprávněná léčivé přípravky vydávat.

 

Zapsala: Pavlíčková