ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 9. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím žadatel požadoval poskytnutí veškerých anonymizovaných meritorních rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv při výkonu pravomocí dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, která byla vydána v letech 2020 a 2021.  

Ústav žadateli poskytl požadované informace.