ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 6. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se registrace přípravku Provakcin Plus.  

Žadatel požaduje informaci:

1) zda se někdy nějaká osoba pokusila registrovat přípravek Provakcin Plus jako léčivý přípravek? V kladném případě laskavě sdělte kdy, a která osoba se o to pokusila.

2) Zda byl někdy přípravek Provakcin Plus registrován jako léčebný přípravek? V kladném případě laskavě sdělte od jakého data, po jaké datum, a na koho byl přípravek jako lék registrován?

3) Zda společnost FORZA CZ, s.r.o. byla někdy registrována jako distributor léčivých přípravků? V kladném případě laskavě sdělte od jakého data, po jaké datum.

4) Dále žadatel žádá o poskytnutí všech dalších významných informací ohledně přípravku Provakcin Plus.

Poskytnuté informace

Ad 1) Ústav doposud neobdržel žádnou žádost o registraci léčivého přípravku s názvem Provakcin Plus.

Ad 2) Léčivý přípravek s názvem Provakcin Plus nebyl v ČR nikdy registrován jako léčivý přípravek.

Ad 3) Společnosti FORZA CZ, s.r.o. nebylo nikdy Ústavem uděleno povolení k distribuci léčivých přípravků.

Ad 4) K přípravku Provakcin Plus nemá Ústav další informace.