Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 6. 2015

Poskytnutí údajů a zejména finální verze rozhodnutí o vybraných řízeních vedených Ústavem, konkrétně těchto: sukls144981/2013, sukls147395/2014, sukls58706/2014, sukls91970/2013, sukls210337/2013.  

Poskytnuté informace:

Žadateli byla poskytnuta pravomocná rozhodnutí vydaná ve správních řízeních sukls144981/2013, sukls58706/2014, sukls91970/2013, sukls210337/2013 v plném rozsahu a sukls147395/2014 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení