ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informace  týkající se zakázky VZSAKL01/2014.  

1) Zdali byla udělena smluvní pokuta dle Čl. VII., odst. 2. smlouvy.

2) Pokud nebyla udělena smluvní pokuta dle Čl. VII., odst. 2., vysvětlete prosím proč udělena nebyla.

3) Uveďte prosím z jakého konkrétního důvodu byla udělena smluvní pokuta dle Čl. VII., odst. 3. a v jaké výši.

Poskytnuté informace

Ad 1) Smluvní pokuta dle Čl. VII., odst. 2 smlouvy uložena nebyla.

Ad 2) Smluvní pokuta dle Čl. VII., odst. 2 smlouvy nebyla uložena, neboť nebyly naplněny podmínky pro postup dle tohoto ustanovení.

Ad 3) Důvodem uložení pokuty bylo nedodržení lhůty dodání v případě druhé, třetí a čtvrté dodávky konopí pro léčebné použití. Výše pokuty byla žadateli poskytnuta.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení