ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 12. 2020

Žádost o poskytnutí důvodu záznamu o využívání údajů ze strany SÚKL z Registru obyvatel.  

Poskytnuté informace

V rámci probíhající kontroly správnosti čísel pojištěnce, která jsou evidována u ztotožněných pacientů, jimž byl od března 2016 vystaven elektronický recept, provádí Ústav dotazování do agendového informačního systému evidence obyvatel, což je jediný referenční zdroj rodných čísel. Rodné číslo stále plní nezastupitelnou roli v rezortu zdravotnictví, a i když jsou ze strany eGovernmentu konány postupné kroky k minimalizaci využití rodných čísel, identifikace pacienta např. na základě kartičky zdravotního pojištění u lékaře je typickým příkladem stávajícího využití. I z toho důvodu rezort zdravotnictví také získal možnost prodloužení lhůty pro využívání rodných čísel a jejich evidence ve svých informačních systémech. Vzhledem k tomu, že čísla pojištěnců se u českých občanů v drtivé většině rovnají rodným číslům a při zápisu čísel pojištěnce u lékaře není možné použít jakýkoli relevantní zdroj pro kontrolu správnosti jejich zápisu, je využíváno dodatečné spárování ztotožněných osob s rodným číslem, čímž dojde k validaci dříve zadaného čísla pojištěnce.

Uváděná lustrace žadatele v agendovém informačním systému evidence obyvatel tudíž nebyla prováděna za účelem vystavení elektronického receptu, ani nešlo o úkon prováděný výhradně vůči žadateli, nýbrž o systémový proces, který automatizovaně u všech ztotožněných pacientů provádí kontrolu čísla pojištěnce vůči rodnému číslu.