ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 10. 2017

Poskytnutí všech rozhodnutích správních soudů jejichž předmětem byl přezkum rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky, odboru farmacie, oddělení cen a úhrad, ve kterých rozhodovalo o odvolání proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve správních řízeních vedených dle zákona č. 48/1997 Sb., které ministerstvo obdrželo počínaje měsícem září roku 2017 a později.    

Poskytnuté informace

Pokud se týká rozhodnutí správních soudů, jejichž předmětem byl přezkum rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky, odboru farmacie, oddělení cen a úhrad, Státní ústav pro kontrolu léčiv není účastníkem soudních řízení, v nichž jsou tato rozhodnutí vydávána. Proto není ani adresátem požadovaných rozhodnutí. Ústav má k těmto rozhodnutím přístup pouze, pokud je Ministerstvo zdravotnictví Ústavu přepošle.

Státní ústav pro kontrolu léčiv nemá informace, jaká všechna výše definovaná rozhodnutí správních soudů Ministerstvo zdravotnictví obdrželo počínaje zářím 2017 a později.

Pokud se týká vymezeného období, eviduje Ústav pouze jedno sdělení Ministerstva zdravotnictví, jehož přílohou bylo takové rozhodnutí, a to rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 21. 6. 2017, číslo jednací 5 Ad 23/2012-81-88. Toto rozhodnutí bylo poskytnuto s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení