ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 5. 2021

Žádost o poskytnutí všech pravomocných rozhodnutí Ústavu týkajících se výrobků s obsahem melatoninu, ve kterých se Ústav zabýval posouzením jejich povahy dle zákona o léčivech, a to za období od 1. 1. 2019 do současnosti.  

Poskytnuté informace

Žadateli byla poskytnuta rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls55657/2020, sukls55584/2020, sukls56175/2020, sukls55571/2020, sukls54426/2020, sukls51948/2020, sukls55992/2020, sukls52039/2020, sukls55925/2020 a sukls286770/2018 v plném znění a rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls55551/2020 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.