ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se činnosti tkáňového zařízení.  

Žadatel požaduje potvrzení informace, podle níž má být pozastavena činnost IVF centra ISCARE, a to z důvodu neudělení povolení od Ústavu. Dále požaduje informaci, proč toto centrum neprošlo kontrolou Ústavu a do kdy má centrum čas, aby napravil všechny nedostatky, které kontrola Ústavu našla.

Poskytnuté informace

Ústav nepozastavil činnost tkáňového zařízení ISCARE a.s. Dotčené tkáňové zařízení má platné povolení činnosti, které je pravomocné od 17. 1. 2020. Rozhodnutí o povolení činnosti bylo vydáno ve správním řízení, v rámci kterého bylo mimo jiné provedeno šetření na místě činnosti žadatele za účelem ověření skutečností uvedených v žádosti a předpokladů plnit požadavky zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled držitelů o povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk, včetně místa činnosti, kontaktů a rozsahu činnosti je k dispozici na webových stránkách Ústavu zde: https://www.sukl.cz/prehled-drzitelu-povoleni-cinnosti-v-oblasti-lidskych-tkani.