ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 10. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se látek 10% glukonát vápenatý, magnesium titriplex a Ringer-laktát.  

Ústav žádosti vyhověl a poskytl žadateli informace:

10% glukonát vápenatý je obsažen v níže uvedených léčivých přípravcích:

CALCIUM BBP ( https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/detail-reg/0254639 )

CALCIUM GLUCONATE HAMELN ( https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/detail-reg/0247331 )

CALCIUM GLUCONICUM 10% B.BRAUN ( https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/detail-reg/0049317 )

Terapeutická informace je uvedena v bodě 4.1 souhrnu údajů o přípravku a  v bodě 1 příbalové informace, které jsou po zadání názvu léčivého přípravku dostupné v databázi léčivých přípravků SÚKL ( SÚKL - Přehled léčiv (sukl.cz) )

Magnesium titriplex nebylo identifikováno jako léčivá látka v žádném léčivém přípravku, léčivé přípravky s obsahem hořčíku je možné dohledat v databázi SÚKL ( SÚKL - Přehled léčiv (sukl.cz) ) po zadání části názvu léčivé látky „magnes“ a výběru konkrétní léčivé látky v poli „léčivé látky“

 

Ringer-laktát je obsažen v léčivém přípravku:

ARDEAELYTOSOL RL 1/1 ( https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/detail-reg/0173383 )

Terapeutická informace je uvedena v souhrnu údajů o přípravku a v příbalové informaci, které jsou po zadání názvu léčivého přípravku dostupné v databázi léčivých přípravků SÚKL ( SÚKL - Přehled léčiv (sukl.cz) ).