ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 9. 2018

Žádost o poskytnutí výsledku kontroly Ministerstva zdravotnictví zahájené na SÚKL dne 4. 1. 2018 a zprávy z kontroly Ministerstva zdravotnictví zahájené na SÚKL dne 4. 1. 2018.  

Poskytnuté informace

Žadateli byl poskytnut dokument nazvaný Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu ust. § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a Dodatek č. 1 k tomuto protokolu. Součástí shora uvedených dokumentů jsou i údaje, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje, proto byly anonymizovány.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení