ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 6. 2019

Žádost o poskytnutí textu licenční smlouvy uzavřené mezi EU a Českou republikou – Státním ústavem pro kontrolu léčiv.  

Žádost o poskytnutí textu licenční smlouvy uzavřené mezi EU a Českou republikou – Státním ústavem pro kontrolu léčiv, organizační složkou státu, IČ: 00023817, se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, týkající se užívání Loga Online lékáren (Online pharmacies) ze dne 26. 5. 2015, na základě které dochází ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv k poskytování podlicence k užívání Loga Online lékáren v rámci zásilkového výdeje léčivých přípravků.

Poskytnuté informace

Žadateli byla poskytnuta požadovaná smlouva s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení