ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 3. 2022

Žádost o poskytnutí  všech rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věci reklamy na léčivé přípravky, která nabyla právní  moci v roce 2020.  

Žadateli byla poskytnuta rozhodnutí vedená pod sp. zn. sukls236000/2020, sukls164871/2020, sukls156829/2016, sukls23678/2016 spolu se změnovým rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR evidovaným pod č. j. MZDR 254/2017-2/OLZP v plném rozsahu a rozhodnutí vedená pod sp. zn. sukls351854/2018, sukls150556/2020, sukls150556/2020, sukls207627/2016 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k infomracím neposkytuje.