ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 2. 2021

Žádost o poskytnutí seznamu osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků - respirátorů třídy FFP2 (FFP2 popř. N95, KN95 atd.), které splňují podmínky pro prodej v ČR. Tzn. že mají platný certifikát www.vubp.cz a popř. vyjádření www.coi.cz , nebo jiného oprávněného subjektu.  

Poskytnuté informace

Veškeré informace týkající se osob a zdravotnických prostředků jsou po ukončení správních řízení a kladného vyřízení žádostí zobrazeny ve veřejné části Registru zdravotnických prostředků (dále jen „RZPRO“) zde: www.rzpro.cz. Pokud jsou roušky, ústenky a ochranné masky nebo respirátory uváděny na trh v České republice jako zdravotnické prostředky, pak jsou zpravidla zařazeny do třídy rizika I v souladu s nařízením vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky. Pro distributory nebo dovozce zdravotnických prostředků třídy I platí výjimka ze zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kde je v § 33 odst. 1 uvedeno, že tyto osoby nemají povinnost podat žádost o notifikaci. Předmětné roušky, ústenky a ochranné masky nebo respirátory uváděné nebo dodávané na trh distributory nebo dovozci tedy Ústav neeviduje. Ve veřejné části registru jsou informace týkající se roušek, ústenek a ochranných masek nebo respirátorů výrobců nebo zplnomocněných zástupců usazených v České republice. Dále, informace „FFP2“ nebo „KN95“ je údaj, který výrobce nebo zplnomocněný zástupce nemá povinnost ve formuláři žádosti uvádět. Z toho důvodu Ústav v databázi nerozlišuje tento údaj. Nicméně, předmětné zdravotnické prostředky lze ve veřejné části registru RZPRO nalézt dle obchodního názvu a klíčových slov.

V souladu s ustanovením § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím byl proto žadatel odkázán na webové stránky Ústavu, kde je zveřejněna část požadovaných informací, a to konkrétně na tomto odkazu:

https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/ZdravotnickyProstredek (po zadání názvu do pole „Název ZP“ je třeba potvrdit výběr tlačítkem „Použít“).

V části žádosti týkající se poskytnutí seznamu osobních ochranných prostředků byla žádost v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím odložena, protože se nevztahuje k působnosti Ústavu.