ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 7. 2021

Žádost týkající se poskytnutí informací o obsahu a složení vakcín proti onemocnění covid-19 od všech jejich dodavatelů (používaných v ČR).    

Ústav žadateli poskytl následující informace:

Složení vakcín je pro jednotlivé vakcíny uvedeno v příloze k rozhodnutí o registraci, tedy souhrnu údajů o přípravku (SmPC nebo SPC), bod 2 a 6.1 a v bodě 6 příbalové informace (PIL), příloha III, část B, přičemž tyto dokumenty jsou rovněž dostupné v databázi léčivých přípravků Ústavu, konkrétně na webové adrese https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php , po zadání názvu příslušné vakcíny.

Dále tedy Ústav žadatele v souladu s ustanovením § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím odkázal na své webové stránky, konkrétně na následující 4 odkazy, kde jsou požadované informace uvedeny vždy pro jednotlivou vakcínu:

Comirnaty:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_cs.pdf

Spikevax:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_cs.pdf

Vaxzevria:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_cs.pdf

Covid-19 Vaccine Janssen:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_cs.pdf