ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 10. 2018

Žádost o poskytnutí rozhodnutí  vydaných ve správních řízeních s ukls63383/2018, sukls233874/2018, sukls104029/2016, sukls25544/2015, sukls76138/2013, sukls57251/2013, sukls133200/2013, sukls124124/2016, sukls124157/2016, s ukls124136/2016, sukls219667/2018 a dále o poskytnutí informace, zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí SÚKL opravný prostředek a zda a jak o něm případně bylo rozhodnuto.    

Poskytnuté informace

Žadateli byla poskytnuta pravomocná rozhodnutí vydaná ve správních řízeních sukls63383/2018, sukls76138/2013, sukls57251/2013, sukls133200/2013, sukls124136/2016, v plném rozsahu a  sukls233874/2018, sukls104029/2016, sukls25544/2015, sukls124124/2016, sukls124157/2016, sukls219667/2018  s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.

Informace, zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí Ústavu opravný prostředek a zda a jak o něm bylo rozhodnuto, jsou obsaženy v textech poskytnutých rozhodnutí.

Proti rozhodnutí vydaném Ústavem 25. 9. 2015, č. j. sukl170161/2015, sp. zn. sukls25544/2015, bylo podáno odvolání. Toto odvolání Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutím ze dne 19. 4. 2018, sp.zn.: FAR R5/2015, č. j.: MZDR74503/2015-2/FAR, podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu zamítlo a napadené rozhodnutí Ústavu potvrdilo. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 9. 5. 2018.

Proti rozhodnutí vydaném Ústavem 15. 8. 2014, č. j. sukl137628/2014, sp. zn. sukls76138/2013, bylo podáno odvolání. Toto odvolání Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutím ze dne 31. ledna 2018, sp.zn.: FAR: R10/2014, č. j.: MZDR 51263/2014-2/FAR, podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu zamítlo a napadené rozhodnutí Ústavu potvrdilo. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6. 2. 2018.

Proti rozhodnutí vydaném Ústavem sp. zn. sukls57251/2013, ze dne 29. 5. 2014, bylo podánoodvolání. Toto odvolání Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutím ze dne 29. ledna 2018, sp.zn.: FAR R6/2014, č. j.: MZDR 49289/2014-2/FAR, podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu zamítlo a napadené rozhodnutí Ústavu potvrdilo. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 29. 1. 2018.

Proti rozhodnutí vydaném Ústavem ze dne 17. 3. 2014, vydanému pod sp. zn.: sukls133200/2013, č. j. sukl46553/2014, bylo podáno odvolání. Toto odvolání Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutím ze dne 8. listopadu 2017, sp.zn.: FAR R4/2014,č. j.: MZDR 34061/2014-2/FAR, podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu zamítlo a napadené rozhodnutí Ústavu potvrdilo. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 9. 11. 2017.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení