ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 7. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se vakcín proti onemocnění covid-19. Žadatel konkrétně požadoval informace o celkovém počtu podaných dávek jednotlivých vakcín proti onemocnění covid-19 v České republice, informace o celkovém počtu dětí naočkovaných těmito vakcínami v České republice a informace o celkovém počtu a popisu všech nahlášených nežádoucích účinků na jednotlivé vakcíny proti onemocnění covid-19 v České republice.  

Ústav žadateli poskytl následující informace:

Informace o celkovém počtu podaných dávek jednotlivých vakcín v České republice se netýká jeho působnosti, neboť Ústav eviduje pouze dodávky léčivých přípravků, nikoliv skutečně použitá balení. Dodávky jsou k dispozici v otevřených datech Ústavu: https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/dodavky-lecivych-pripravku (vakcíny jsou dohledatelné pod ATC kódem J07).

Dále Ústav žadateli sdělil, že informace o celkovém počtu dětí naočkovaných jednotlivými vakcínami v České republice se rovněž netýká jeho působnosti, neboť Ústav eviduje pouze dodávky léčivých přípravků, nikoliv skutečně použitá balení. Dodávky jsou k dispozici v otevřených datech Ústavu: https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/dodavky-lecivych-pripravku (vakcíny jsou dohledatelné pod ATC kódem J07).

V souvislosti s dotazem žadatele na celkový počet a popis všech nahlášených nežádoucích účinků na všechny jednotlivé vakcíny v České republice dle produktů, pokud možno klasifikovaných dle stupně závažnosti, jej Ústav odkázal v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím na již zveřejněnou informaci, neboť informace o nežádoucích účincích vakcín jsou každoročně zveřejňovány v informačním zpravodaji Nežádoucí účinky léčiv dostupném na webových stránkách Ústavu, konkrétně na adrese: https://www.sukl.cz/sukl/nezadouci-ucinky-leciv-informacni-zpravodaj (vždy v prvním čísle, jen hlášená podezření na nežádoucí účinky vakcín za rok 2021 naleznete až ve druhém čísle v roce 2022).