ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 5. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím bylo požadováno poskytnutí informace o tom, u kolika prodejců autolékárniček, distributorů autolékárniček a dovozců autolékárniček prováděl Ústav kontrolu v kontextu nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745 ve vztahu k autolékárničkám či lékárničkám.  

Ústav žadateli sdělil, že ke dni, kdy informace poskytl, zahájil 4 kontroly plnění povinností dle zákona č. 89/2021 Sb. a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích u dovozců, distributorů a prodejců autolékárniček. Přičemž ke dni poskytnutí informací nebyla žádná z těchto kontrol uzavřena.